Organizovanje nastave po skraćenom nastavnom planu i programu

JU OŠ “Kalesija” Kalesija u školskoj 2018/2019 godini Odlukom Ministra obrazovanja i nauke TK organizuje nastavu po skraćenom nastavnom planu i program.
Škola vrši upis učenika za pohađanje nastave po skraćenom programu do 10.09.2018 godine na osnovu podataka iz nadležne općinskske službe, nadležnog centra za socijalni rad, Kanlonalne uprave za inspekcijske poslove TK i drugih podataka ili saznanja. Nastavu po skraćenom nastavnom planu i programu mogu pohađati učenici do navršene petnaeste godine života.
Cilj pohađanja nastave po skraćenom nastavnom planu i programu je da školski obveznici koji iz razłičitih okolnosti nisu pohađali redovno osnovno školsko obrazovanje, steknu odgovarajući oblik obrazovanja i odgoja kako bi sustizanjem nastavnog programa mogli po redovnom nastavnom planu i programu steći osnovno školsko obrazovanje.
Nastavu po skraćenom nastavnom planu i programu mogu pohađati učenici školski obveznici koji iz različitih okolnosti zaostaju najmanje dvije školske godine, odnosno dva razreda u odnosu na generacìju učenika upisanih u školu, u skladu sa Zakonom o osnovnom odgoju i obrazovanju.
Nastavu po skraćenom nasłavnom planu i programu ne mogu pohadati učenici školski obveznici koji su ponavljali razred kao redovni učenici prethodne školske godine.
Nastava po skraćenom nastavnom planu i programu realizuje se u dva ciklusa tokom školske 2018/19 godine u trajanju od četiri mjeseca (jedno polugodište) po jednom ciklusu, po programu kojeg je utvrdio Pedagoški zavod Tuzlanskog kantona.
Po završetku jednog ciklusa škola organizuje polaganje razrednih ispita u skladu sa Pravilnikom o organizaciji, načinu i vremenu polaganja dopunskih, razrednih i popravnih ispita učenika i polaznika u osnovnoj školi.
Učeniku školskom obvezniku koji položi razredni ispit izdaje se odgovarajuće uvjerenje o završenom razredu.
Na poleđini uvjerenja škola će naznačiti: “Učenik je završio razred po skraćenom nastavnom planu i programu u skladu sa Odlukom Ministarstva obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona”, uz potpis direktora ovjeren pečatom škole.

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail