Preliminarne liste kandidata 10.01.2018.

JU OŠ “Kalesija” Kalesija

(radno mjesto: Nastavnik razredne nastave, 1 izvršilac, puna norma, na određeno vrijeme do povratka zaposlenice sa porodiljskog odsustva – konkursna pozicija broj: 26.1.)

LISTA KANDIDATA KOJI ISPUNJAVAJU FORMALNO-PRAVNE USLOVE KONKURSA

R. br. Ime i prezime kandidata Bodovi
1 Aščić Tina 32,40
2 Avdić Edita 33,70
3 Bektić Mirela 34,08
4 Beširović Ferzeta 28,86
5 Brčaninović Asmira 31,20
6 Ćasurović Aida 32,16
7 Halilović Jasmina 34,65
8 Hrustić Senad 21,72
9 Ibrahimović Melisa 29,80
10 Ibrišimović Mersiha 33,70
11 Isić Amela 32,62
12 Jozić-Mujčinović Ivana 36,29
13 Jusufović H. Alma 33,40
14 Klapić Edvina 29,80
15 Lolić Medina 24,40
16 Mešić Esma 24,48
17 Milić Alma 33,70
18 Musić Mevlida 24,70
19 Sinanović Erna 27,00
20 Suljagić Hasan 35,86
21 Tuholjaković Munevera 34,27
22 Zelenturović Indira 33,48

Napomena:

U roku od 24 sata od momenta postavljanja, nezadovoljni kandidat može komisiji za bodovanje podnijeti zahtjev za preispitivanje liste, iznoseći pri tome svoje primjedbe.

KOMISIJA ZA BODOVANJE

Ova lista istaknuta je dana:                          . godine, u          sati.

 

JU OŠ “Kalesija” Kalesija

(radno mjesto: Nastavnik engleskog jezika, 1 izvršilac, na 14 časova, na određeno vrijeme do povratka zaposlenice sa porodiljskog odsustva – konkursna pozicija broj: 26.2.) 

LISTA KANDIDATA KOJI ISPUNJAVAJU FORMALNO-PRAVNE USLOVE KONKURSA

R. br. Ime i prezime kandidata Bodovi
1 Alihodžić Naida 20,40
2 Bjelić Merisa 17,40
3 Brašnjić Munevera 19,68
4 Brkić Jasmina 18,00
5 Bundavica Esmerlda 20,40
6 Damadžić Melisa 15,12
7 Džinić Alisa 22,90
8 Imamović Vahida 18,00
9 Jahić Nihad 14,40
10 Katana Damir 20,20
11 Musić Meliha 10,92
12 Sakić Mersiha 15,00
13 Šmigalović Selma 19,80
14 Vehabović Amina 5,80

 Napomena:

U roku od 24 sata od momenta postavljanja, nezadovoljni kandidat može komisiji za bodovanje podnijeti zahtjev za preispitivanje liste, iznoseći pri tome svoje primjedbe.

KOMISIJA ZA BODOVANJE

Ova lista istaknuta je dana:                          . godine, u          sati.

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail

Komentariši