PŠ Gojčin

gojcin

Sagrađena je 50-tih godina 20. stoljeća i bila je u sastavu naše škole do 1966 godine kada prelazi u sastav OŠ “Osmaci” da bi se 1992 godine ponovo vratila u sastav OŠ “Kalesija”.

U toku agresije na BIH bila je devastirana i nije bila u funkciji. Poslije rata je adaptirana donacijama IRC-a, i ”THE FUND FOR REFUGEES IN SLOVENIA”. Od 04.oktobra 1996 godine ponovo se izvodi nastava u školi.

Komentariši