Raspored

Saobraćajna sekcija – testovi
Online testovi
Zakon o saobraćaju

Raspored časova – 6, 7 prva smjena/ 8, 9 druga smjena
Raspored za pojedine razrede
Raspored za pojedine učitelje
Cjelokupan raspored učitelja
Cjelokupan raspored učionica

Raspored časova – 6, 7 druga smjena/ 8, 9 prva smjena
Raspored za pojedine razrede
Raspored za pojedine učitelje
Cjelokupan raspored učitelja
Cjelokupan raspored učionica

Raspored smjena u predmetnoj nastavi

Period – mjesec broj sedmica Smjena 1. razredi Smjena 2. razredi
02.09.2019. – 27.09.2019. 6, 7 8, 9
30.09.2019. – 01.11.2019. 8, 9 6, 7
04.11.2019. – 29.11.2019. 6, 7 8, 9
02.12.2019. – 31.12.2019. 8, 9 6, 7
 27.01.2020. – 28.02.2020. 6, 7 8, 9
 02.03.2020. – 27.03.2020. 8, 9 6, 7
30.03.2020. – 30.04.2020. 6, 7 8, 9
04.05.2020. – 29.05.2020. 8, 9 6, 7
01.06.2020. – kraj 6, 7 8

 

Raspored smjena u razrednoj nastavi

Škola I smjena II smjena
Centralna škola 1b, 2a, 4a, 4b, 5b, 5c 1a, 2b, 3a, 3b, 5a
PO Miljanovci svi razredi
PO Kalesija Gornja svi razredi
PO Gojčin svi razredi
PO Jajići svi razredi
PO Dubnica svi razredi

 

Raspored sati i raspored zvonjenja

PREDMETNA NASTAVA
PRVA SMJENA DRUGA SMJENA
ČAS OD —-DO ČAS OD —- DO
1 7,00 — 7,45 1 13,00 — 13,45
2 7,50 — 8,35 2 13,50 — 14,35
3 8,40 — 9,25 3 14,40 — 15,25
VELIKI ODMOR
4 9,40 —   10,25 4 15,40 — 16,25
5 10,30 — 11,15 5 16,30 — 17,15
6 11,20 — 12,05 6 17,20 — 18,05

 

RAZREDNA NASTAVA
PRVA SMJENA DRUGA SMJENA
ČAS OD —-DO ČAS OD —- DO
1 7,50 — 8,35 1 13,00 — 13,45
2 8,40 — 9,25 2 13,50 — 14,23
VELIKI ODMOR
3 9,40 — 10,25 3 14,50 — 15,35
4 10,30 — 11,15 4 15,40 — 16,25
5 11,20 — 12,05 5 16,30 — 17,15

 

Nastavni kalendar
Početak školske godine 02.09.
Prvo polugodište se završava 31.12.
Drugo polugodište počinje 27.01.
Završetak nastave za IX razrede je 24.05.
Završetak nastave za ostale razrede je 14.06.
Sportski dan: oktobar 2019. i april 2020.
Sjednice Nastavničkog vijeća: septembar, novembar 2019, januar, maj, jun i avgust 2020.
Ekskurzije i izleti maj 2020.

Praznici:
Dan učitelja 05.10.
Dan državnosti 25.11.
Nova godina 01.- 02.01.
Dan nezavisnosti 01.03.
Međunarodni praznik rada 01.- 02.05.
Dan škole 22.05.

Prilog Školskom kalendaru – značajniji datumi:
22.03. – Dan zaštite voda
27.03. – ljetno računanje vremena
02.04. – Dan dječije knjige
07.04. – Dan zdravlja
22.04. – Dan planete Zemlje
08.05 – Dan Crvenog krsta
31.05. – Dan nepušača
05.06. – Dan zaštite okoliša
26.06. – Dan borbe protiv droga
08.09. – Dan borbe protiv nepismenosti
Oktobar mjesec knjige
05.10. – Dan djeteta
05.10. – Dan učitelja
10.12. – Dan prava čovjeka
12.10. – Dan pronalazača
24.10. – Dan UN
25.10. do 30.10. – Dječija nedjelja
31.10. – Svjetski dan štednje
31.10 – Zimsko računjanje vremena
20.11. – Dan prava djeteta
22.12. – Dan borbe protiv pušenja
31.12. – Dan dječije radosti
23.05. – Dan MZ i Dan općine Kalesije