Raspored

Saobraćajna sekcija – testovi
Online testovi

Raspored časova – 6, 7 prva smjena/ 8, 9 druga smjena
Raspored za pojedine razrede
Raspored za pojedine učitelje
Cjelokupan raspored učitelja

Raspored časova – 6, 7 druga smjena/ 8, 9 prva smjena
Raspored za pojedine razrede
Raspored za pojedine učitelje
Cjelokupan raspored učitelja

Raspored smjena u predmetnoj nastavi

Period – mjesec broj sedmica Smjena 1. razredi Smjena 2. razredi
01.09.2017. – 29.09.2017. 6, 7 8, 9
02.10.2017. – 27.10.2017. 8, 9 6, 7
 30.10.2017. – 01.12.2017. 6, 7 8, 9
04.12.2017. – 29.12.2017. 8, 9 6, 7
 29.01.2018. – 02.03.2018. 6, 7 8, 9
 05.03.2018. – 30.03.2018. 8, 9 6, 7
 02.04.2018. – 27.04.2018. 6, 7 8, 9
30.04.2018. – 01.06.2018. 8, 9 6, 7
04.06.2018. – kraj 6, 7 8

 

Raspored smjena u razrednoj nastavi

Škola I smjena II smjena
Centralna škola Ia, IIa, IIIb, IVb, Vb Ib, IIb, IIIa, IVa, Va, Vc
PO Miljanovci  Ia, IIa, IIIa, IVa
PO Kalesija Gornja  Ia, IIa, IIIa, IVa
PO Gojčin  Ia, IIa, IIIa, IVa
PO Jajići  Ia, IIa, IIIa, IVa
PO Dubnica  Ia, IIa, IIIa, IVa

 

Raspored sati i raspored zvonjenja

PREDMETNA NASTAVA
PRVA SMJENA DRUGA SMJENA
ČAS OD —-DO ČAS OD —- DO
1 7,00 — 7,45 1 13,00 — 13,45
2 7,50 — 8,35 2 13,50 — 14,35
3 8,40 — 9,25 3 14,40 — 15,25
VELIKI ODMOR
4 9,40 —   10,25 4 15,40 — 16,25
5 10,30 — 11,15 5 16,30 — 17,15
6 11,20 — 12,05 6 17,20 — 18,05

 

RAZREDNA NASTAVA
PRVA SMJENA DRUGA SMJENA
ČAS OD —-DO ČAS OD —- DO
1 7,50 — 8,35 1 13,00 — 13,45
2 8,40 — 9,25 2 13,50 — 14,23
VELIKI ODMOR
3 9,40 — 10,25 3 14,50 — 15,35
4 10,30 — 11,15 4 15,40 — 16,25
5 11,20 — 12,05 5 16,30 — 17,15

 

Nastavni kalendar
Početak školske godine 01.09.2017.
Prvo polugodište se završava 31.12.2017.
Drugo polugodište počinje 29.01.2018.
Završetak nastave za IX razrede je 25.05.2018.
Završetak nastave za ostale razrede je 14.06.2018.
Sportski dan: oktobar 2017. i april 2018.
Sjednice Nastavničkog vijeća: septembar, novembar 2017, januar, maj, jun i avgust 2018.
Ekskurzije maj 2018.

Praznici:
Kurban Bajram 12.09.
Dan učitelja 05.10.
Dan državnosti 25.11.
Nova godina 01.- 02.01.
Dan nezavisnosti 01.03.
Međunarodni praznik rada 01.- 02.05.
Dan škole 22.05.

Prilog Školskom kalendaru – značajniji datumi:
22.03. – Dan zaštite voda
27.03. – ljetno računanje vremena
02.04. – Dan dječije knjige
07.04. – Dan zdravlja
22.04. – Dan planete Zemlje
08.05 – Dan Crvenog krsta
31.05. – Dan nepušača
05.06. – Dan zaštite okoliša
26.06. – Dan borbe protiv droga
08.09. – Dan borbe protiv nepismenosti
Oktobar mjesec knjige
05.10. – Dan djeteta
05.10. – Dan učitelja
10.12. – Dan prava čovjeka
12.10. – Dan pronalazača
24.10. – Dan UN
25.10. do 30.10. – Dječija nedjelja
31.10. – Svjetski dan štednje
31.10 – Zimsko računjanje vremena
20.11. – Dan prava djeteta
22.12. – Dan borbe protiv pušenja
31.12. – Dan dječije radosti
23.05. – Dan MZ i Dan općine Kalesije